SATINALMA PROSEDÜRÜ

 

Okey Gayrimenkul &  Yatırım sunum aşamasından satışın sonlanması aşamasına kadar yatırımcısının yanında yer alır ve yatırımcısının haklarını korumaya çalışır.

Portföyüne kattığı ve yatırımcısına sunduğu projeler hakkında doğru bilgilere ulaşmaya çalışır, derlediği bilgileri yatırımcısının yararına olacak şekilde rapor eder. Okey Gayrimenkul & Yatırımın birinci ilkesi; satışı gerçekleştirmek değil, doğru bilgileri vermektir. Satışın gerçekleşmemesine neden olacak olsa dahi, gayrimenkül hakkında mevcut ve doğabilecek sorunlar, fiyat ve karlılığı konusunda müşterisini uyarma çabasında olmuştur ve olacaktır.

Yerli yatırımcıların yatırım kararı verme aşamasına kadar doğru bilgilendirilmesi esastır, satın alma kararından sonra prosedür göreceli olarak basittir. Taraflar arasında ödeme koşulları netleştikten sonra geçerli bir kimlik belgesi ile tapu müdürülüğüne başvurmak yeterli olmaktadır.

Prosedür yabancı yatırımcılar için biraz daha komplikedir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası kurallar ve mütekabiliyet ( Karşılıklılık) ilkesine göre ülkeleri 3 ayrı grupta değerlendirmektedir. Bu kurala göre hangi ülke vatandaşlarının hangi kural ve koşullarla Türkeye'de mülk edinebileceği kanunlarla belirlenmiştir. 5782 sayılı ''Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 15 Temmuz 2008 de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanması ile beraber bir dönem yabancılara mülk satışında yaşanan belirsizlik ortadan kalkmıştır.

Bu sayede, Avrupa birliğine üye ülkeler, Ukrayna, Rusya gibi ülke vatandaşlarının, Tapu müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri ve Genel Kurmay Başkanlığı nezdinde yapacakları bir dizi başvuru sonunda tapularını almalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Yine uluslararası karşılıklılık ilkesi gereği; karşılıklı mülk edinme konusunda Türkiye ile belirleyici anlaşmalar yapmamış ülkeler için ( Bunlar Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi sıralanabilir) 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Sermaye Kanunu kapsamındaki şirketleri aracılığı ile Türkiye'de mülk edinmeleri mümkün olabilmektedir. Değişen tapu kanunu gereği artık bu şirketlerin mülk edinebilmeleri “valilik izni” ile mümkün olabilmektedir.

Bütün bu prosedür aşamalarında da Okey Gayrimenkül & Yatırım, yatırımcısının yanında yer alır ve aşamaların kaydedilmesine yardımcı olur.

© 2006 okey-property.com